17. 1. Drahoslav

Zítra: Vladislav

Fulltextové vyhledávání

Vyhlášky, zákony

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách

 

Místní vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost

Vyhláška č.1-2014 o místním poplatku ze psů.pdf

Požární řád.doc

OZV o nočním klidu.docx

OZV č.1-2017 o odpadech.pdf

 OZV obce Boršov č.1-2018 o stanovení místního poplatku za komunální odpad.pdf

Obecně závazná vyhláška 3_2018 - o stanovení školského obvodu základní a mateřské školy.pdf

Obecně závazná vyhláška č.1-2019 o místním poplatku ze psů

 18.7.2014

 19.5.2015

 16.9.2016

 8.7.2017

 19.2.2018

 31.3.2018

14. 1. 2020