1. 6. Laura

Zítra: Jarmil

VYBRANÉ VYHLÁŠKY A ZÁKONY

 Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Vyhláška o poplatcích

 

Vyhláška o pořádku v obci
Vyhláška o nakládání s komunálním odpadem
Vyhláška o poplatku za provoz systému shr. sběru, přepravy kom. odpadu
Vyhláška o převozu ob. majetku nemovitostí pozemků obce Boršov v KÚ Boršov

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

         

Oznámení

Zaměření intravilánu obce Boršov.doc


Výběrová řízení

v současné době není vypsáno žádné výběrové řízení