26. 3. Emanuel

Zítra: Dita

Sběrný dvůr - ukládání ETERNITUEternit se ve sběrném dvoře vybírá pouze v pytlích.

Pytle musí být naplněny tak, aby je odevzdávající osoba unesla. Pracovník ve sběrném dvoře nebude s vyložením pomáhat.

Volně uložený eternit pracovník nepřebere.