29. 11. Zina

Zítra: Ondřej

Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016-2025 s výhledem do roku 2035“Vyvěšeno: 2. 11. 2022
Sejmuto: 22. 11. 2022

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný správní úřad dle § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon“) Vám v souladu s § 10c odst. 2 zákona zasílá informaci o oznámení koncepce „Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016-2025 s výhledem do roku 2035“ zpracované podle přílohy č. 7 zákona a sdělujeme Vám, že tato koncepce bude podrobena zjišťovacímu řízení podle § 10d zákona.

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 2. 11. 2022 19:02