image

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Úřední deska > Informace o oznámení koncepce „Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina“

Informace o oznámení koncepce „Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina“Vyvěšeno: 20. 2. 2024
Sejmuto: 11. 3. 2024

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina“
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný správní úřad dle § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon“) Vám v souladu s § 10c odst. 2 zákona zasílá informaci o oznámení koncepce „Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina“ (dále též „koncepce“) zpracované podle přílohy č. 7 zákona a sdělujeme Vám, že tato koncepce bude podrobena zjišťovacímu řízení podle § 10d zákona.
Předkladatel koncepce je Kraj Vysočina, IČO: 70890749, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava. Jedná se o strategický dokument, který definuje základní cíle a postup kraje v oblasti řízení kvality ovzduší. Stanovuje rámec opatření, které přímo nebo nepřímo povedou ke snižování emisí, zlepšování kvality ovzduší nebo informovanosti veřejnosti o vlivu zdrojů znečišťování ovzduší na kvalitu ovzduší a lidské zdraví.

Každý může Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírodních zdrojů a EIA zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce do 11. 3. 2024, tj. 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce na úřední desce Kraje Vysočina.

Do oznámení koncepce včetně jeho příloh lze nahlédnout na Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina, oddělení ochrany přírodních zdrojů a EIA v úřední dny nejlépe po telefonické domluvě a také v Informačním systému SEA na internetových stránkách https://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce pod kódem koncepce VYS032K.

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 20. 02. 2024 19:08