30. 5. Ferdinand

Zítra: Kamila

Fulltextové vyhledávání

Zákaz pálení klestí a vypalování trávy s platností od 6.4.2020Na území celého Kraje Vysočina je až do odvolání zakázáno:

  • rozdělávání ohně a odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,
  • používání pyrotechnických výrobků,
  • používání jiných zdrojů zapálení (např. létající přání, lampióny, pochodně),
  • spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení,
  • jezdit motorovými vozidly ve volné přírodě mimo silniční komunikace (toto ustanovení se nevztahuje na jízdu motorových vozidel, která jsou určena k pracovní a hospodářské činnosti v lesích a na poli a dále na jízdu motorových vozidel po polních a lesních cestách ke stavbám pro bydlení a stavbám pro individuální rekreaci).