7. 12. Ambrož, Benjamín

Zítra: Květoslava

Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevinDovolte, abychom vás upozornili na nutnost dodržení zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a povinnosti, které z něj plynou.
Na základě tohoto zákona a dle platných norem (PNE 33 0000-6, PNE 33 3300, PNE 33 3301, PNE 33 3302) vás žádáme o odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.

Bližší informace